Wekelijks Aanbod

Aankomende activiteiten:
Sportmix 
Legoclub 
Knutselclub

Bekijk aanbod...

De Hoeksteen
Landelijk Steunpunt Brede Scholen

Login

SportSupport-grootStichting SportSupport Kennemerland (SportSupport) is hét aanspreekpunt voor de sport in Haarlem en omgeving. Vanuit deze positie voert SportSupport een groot deel van het sportstimuleringsbeleid binnen de regio Zuid-Kennemerland uit. Diverse gemeenten en private partijen schakelen SportSupport in voor de uitvoering van sportieve projecten en evenementen. In opdracht van de gemeente Velsen is SportSupport de werkgever en het projectbureau voor de combinatiefuncties sport-onderwijs en organisator van de JeugdSportPas. Daarnaast zijn wij intermediair voor het naschools sportaanbod en organisator van hardloopevenementen. Eén van onze combinatiefunctionarissen is werkzaam voor en namens Brede School Velserbroek als organisator van de sportactiviteiten.

www.sportsupport.nl

De bibliotheek en school ontwikkelen samen  activiteiten gericht op de behoefte die er is, zoals ‘Baas in eigen Bieb’. Daarnaast heeft de bieb een eigen programma. Hieronder een overzicht van de activiteiten die u de komende periode in de bibliotheek mag verwachten. Specifieke informatie over deze activiteiten krijgen alle leerlingen later in een flyer aangeboden.

U kunt ook de website www.bibliotheekvelsen.nl in de gaten houden.

partouIn de blauwe dieren kinderverblijven verzorgt Partou dagopvang en buitenschoolse opvang. Voor tieners van 12 tot 16 jaar hebben we school's out ontwikkeld. Daarnaast biedt Partou met de blauwe dierenparade incidentele opvang, bijvoorbeeld op beurzen en evenementen. Als expert in de kinderopvangmarkt ontwikkelt Partou haar eigen opleidingen voor medewerkers en collega's in de branche.

www.partou.nl

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland

Iedereen heeft wel eens een steuntje in de rug nodig, iemand die de weg wijst. Bij SMD-MK kunt u terecht voor dat steuntje in de rug. Als het gaat om opvoedingsproblemen, om schulden, om eenzaamheid, om problemen met instanties, om verwerking van verlies…

www.socius-md.nl

Stichting Welzijn Velsen (SWV) is een lokale instelling voor peuterspeelzaalwerk en sociaal maatschappelijke activiteiten. Verspreid over alle woonkernen van Velsen zijn de peuterspeelzalen, buurt- en jongerencentra en activiteiten van SWV te vinden. SWV richt zich op alle lagen van de bevolking, met extra aandacht voor kanszoekende groepen. SWV is voortdurend in beweging. SWV wil namelijk in blijven spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

www.welzijnvelsen.nl

gemeente-velsenDe gemeente Velsen vormt het hart van de IJmond-regio. Met een unieke ligging, een prima infrastructuur en voorzieningen, heeft de gemeente inwoners en bedrijven veel te bieden. Velsen geldt als een veelzijdige gemeente waar het uitstekend wonen, werken en recreëren is.

Volgens een gezaghebbend onderzoek behoort Velsen dan ook tot de vijf aantrekkelijkste gemeenten van ons land.

http://www.velsen.nl/