Wekelijks Aanbod

Vanaf september 2021 zijn er weer nieuwe activiteiten.

Bekijk aanbod...

De Hoeksteen
Landelijk Steunpunt Brede Scholen

Login

Hier leest u alles over de Brede School van Velserbroek en het activiteitenaanbod. Ook kunt u zich hier inschrijven voor een activiteit.

Wat is een Brede School?

Een Brede School is een basisschool met een netwerk van andere voorzieningen (cultuur, sport maatschappelijk werk e.d.), met als doel ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te vergroten. De school en deze voorzieningen ontwikkelen samen tal van activiteiten voor de kinderen, en hun ouders, van de school en uit de buurt. De school bevordert een actieve deelname van de kinderen aan de maatschappij en biedt de kinderen een goede dagindeling. De school neemt hiermee een buurtfunctie in.

Wie is de Brede School in Velserbroek?

In januari 2010 heeft de wethouder van het onderwijs, mevrouw Baerveldt, De Hoeksteen heropend als Brede School. Gemeente Velsen heeft deze ontwikkeling toegejuicht. In het najaar van 2010 heeft de gemeente per deeldistrict één school aangewezen die zich kan ontwikkelen naar Brede School. Voor Velserbroek werd dat pcb De Hoeksteen. Hiermee is De Hoeksteen de Brede School van Velserbroek geworden.

Is de Brede School iets voor mij?

Iedereen is welkom om mee te doen met activiteiten! Hiervoor hoeft je niet op De Hoeksteen te zitten. Voor leerlingen van De Hoeksteen proberen wij de activiteiten van de Brede School aan te laten sluiten op het schoolaanbod, zodat de Brede School en de onderwijskundige kwaliteit elkaar versterken.

Wanneer u iets wilt weten over het onderwijs van De Hoeksteen, dan kunt u klikken op het Hoeksteenlogo boven in de banner.

Aankomende activiteiten

Legoclub techniek herfst
Doelgroep: Groep 4 t/m 8
Locatie: De Hoeksteen
Max. Deelname: 8
Cursusmomenten: 6 keer
Naam docent: Trudy Stegeman

De Legoclub van de Brede School heeft veel Technisch Lego . Voor jonge kinderen is het kennis maken met techniek heel interessant. Daarom biedt de Brede School voor leerlingen vanaf groep 4 Technisch Lego aan. De kinderen kunnen uit verschillende bouwdozen kiezen. In de bouwdozen zitten steeds weer nieuwe technische uitdagingen. Aan de hand van een bouwtekening gaan kinderen bezig met een project. Het duurt meerdere weken voordat ze het af hebben en vraagt doorzettingsvermogen en inzicht. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelfstandig en alleen aan een project kunnen werken. De begeleiding houdt toezicht en helpt bij het vinden van oplossingen. 

Startdatum 06-09-2022 14:45
Einddatum 11-10-2022 16:00
Sluitingsdatum 12-10-2022
Prijs per persoon € 30,00
SportMix - Talententijd ( groep 3 t/m 6 )

Op maandag-, dinsdag- en donderdag middag wordt er in de gymzaal van de Hoeksteen extra bewegen aangeboden. Wij noemen de nieuwe sportmix: Talententijd. In deze lessen zal er extra nadruk liggen op het stimuleren van de basisvaardigheden van het kind. Dit is een reeks lessen en de komende tijd zullen de volgende kernvaardigheden behandeld worden:

 • * Balanceren
 • * Vallen
 • * Gaan
 • * Lopen

Op dinsdag zijn de lessen voor kinderen uit groep 3 t/m 6. Kinderen uit groep 5 en 6 kunnen ook aansluiten bij de lessen op maandag waar de doelgroep kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn. U kunt als ouder zelf inschatten of uw kind sociaal en/of motorisch beter aansluit bij de jongere kinderen of bij de ouderen kinderen. Vanzelfsprekend ligt het niveau bij de ouderengroep hoger dan bij de jongerengroep en het is fijn als de motoriek van het kind daarbij aansluit. 

Data: 6 september / 13 september / 20 september / 27 september / 4 oktober / 11 oktober
Tijd: 15:00 - 16:00
Locatie: Gymzaal de Weid, basisschool de Weid
Buurtsportcoach: Roos 

Deze reeks is al begonnen maar later aansluiten mag altijd! 

Startdatum 06-09-2022 15:00
Einddatum 11-10-2022 16:00
Sluitingsdatum 11-10-2022 16:00
Prijs per persoon € 15,00

Sorry, het evenement is nu vol en we konden geen registratie meer accepteren

Knutselclub sept-okt
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: De Hoeksteen
Max. Deelname: 15
Cursusmomenten: 6 keer
Naam docent: Carolien vd Velde

De knutselclub is voor alle kinderen die graag bezig zijn met creatieve activiteiten.

 

 

Het aanbod varieert van knutselen, kleien, schilderen en nog veel meer. Het aanbod van deze activiteit wordt aangeboden op de leeftijd en vaardigheden van de kinderen. Kinderen van alle groepen kunnen aan deze activiteit meedoen.

De kinderen kunnen vanuit school meteen door naar de knutselclub. Hier krijgen ze drinken en iets lekkers. 

Hiervoor is inschrijven verplicht zodat wij weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen.

 

Wanneer de school een continurooster heeft dan begint de Knutselclub om 14:00 uur.

Startdatum 09-09-2022 14:45
Einddatum 14-10-2022 16:00
Sluitingsdatum 15-10-2022
Prijs per persoon EUR25,00
SportMix - Talententijd ( groep 1 t/m 2 )

Op maandag-, dinsdag- en donderdag middag wordt er in de gymzaal van de Hoeksteen extra bewegen aangeboden. Wij noemen de nieuwe sportmix: Talententijd. In deze lessen zal er extra nadruk liggen op het stimuleren van de basisvaardigheden van het kind. Dit is een reeks lessen en de komende tijd zullen de volgende kernvaardigheden behandeld worden:

 • * Balanceren
 • * Vallen
 • * Gaan
 • * Lopen

Op donderdag zijn de lessen voor kinderen uit groep 1 en 2. Kinderen die op basisschool de Hoeksteen zitten worden opgehaald in de klas, kinderen die op een andere school zitten moeten naar de gymzaal gebracht worden. 

Data:

8 september/ 15 september / 22 september / 29 september / 6 oktober / 13 oktober
Tijd: 15:00 - 16:00
Locatie: Gymzaal de Weid, basisschool de Weid
Buurtsportcoach: Tessa

Deze reeks is al begonnen maar later aansluiten mag altijd! 

Startdatum 15-09-2022 15:00
Einddatum 13-10-2022 16:00
Sluitingsdatum 13-10-2022 16:00
Prijs per persoon € 15,00
SportMix - Talententijd ( groep 5 t/m 8 )

Op maandag-, dinsdag- en donderdag middag wordt er in de gymzaal van de Hoeksteen extra bewegen aangeboden. Wij noemen de nieuwe sportmix: Talententijd. In deze lessen zal er extra nadruk liggen op het stimuleren van de basisvaardigheden van het kind. Dit is een reeks lessen en de komende tijd zullen de volgende kernvaardigheden behandeld worden:

 • * Balanceren
 • * Vallen
 • * Gaan
 • * Lopen

Op maandag zijn de lessen voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Kinderen uit groep 5 en 6 kunnen ook aansluiten bij de lessen van dinsdag waar de doelgroep kinderen uit groep 3 t/m 6 zijn. U kunt als ouder zelf inschatten of uw kind sociaal en/of motorisch beter aansluit bij de jongere kinderen of bij de ouderen kinderen. Vanzelfsprekend ligt het niveau bij de ouderengroep hoger dan bij de jongerengroep en het is fijn als de motoriek van het kind daarbij aansluit. 

Data: 5 september / 12 september / 19 september / 26 september / 3 oktober / 10 oktober
Tijd: 15:00 - 16:00
Locatie: Gymzaal de Weid, basisschool de Weid
Buurtsportcoach: Adrie

Deze reeks is al begonnen maar later aansluiten mag altijd! 

Startdatum 19-09-2022 15:00
Einddatum 10-10-2022 16:00
Sluitingsdatum 10-10-2022 16:00
Prijs per persoon EUR12,00