Wekelijks Aanbod

Aankomende activiteiten:
Sportmix 
Legoclub 
Knutselclub

Bekijk aanbod...

De Hoeksteen
Landelijk Steunpunt Brede Scholen

Login

Hier leest u alles over de Brede School van Velserbroek en het activiteitenaanbod. Ook kunt u zich hier inschrijven voor een activiteit.

Wat is een Brede School?

Een Brede School is een basisschool met een netwerk van andere voorzieningen (cultuur, sport maatschappelijk werk e.d.), met als doel ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te vergroten. De school en deze voorzieningen ontwikkelen samen tal van activiteiten voor de kinderen, en hun ouders, van de school en uit de buurt. De school bevordert een actieve deelname van de kinderen aan de maatschappij en biedt de kinderen een goede dagindeling. De school neemt hiermee een buurtfunctie in.

Wie is de Brede School in Velserbroek?

In januari 2010 heeft de wethouder van het onderwijs, mevrouw Baerveldt, De Hoeksteen heropend als Brede School. Gemeente Velsen heeft deze ontwikkeling toegejuicht. In het najaar van 2010 heeft de gemeente per deeldistrict één school aangewezen die zich kan ontwikkelen naar Brede School. Voor Velserbroek werd dat pcb De Hoeksteen. Hiermee is De Hoeksteen de Brede School van Velserbroek geworden.

Is de Brede School iets voor mij?

Iedereen is welkom om mee te doen met activiteiten! Hiervoor hoeft je niet op De Hoeksteen te zitten. Voor leerlingen van De Hoeksteen proberen wij de activiteiten van de Brede School aan te laten sluiten op het schoolaanbod, zodat de Brede School en de onderwijskundige kwaliteit elkaar versterken.

Wanneer u iets wilt weten over het onderwijs van De Hoeksteen, dan kunt u klikken op het Hoeksteenlogo boven in de banner.

Aankomende activiteiten

Legoclub techniek okt-dec
Doelgroep: Groep 4 t/m 8
Locatie: De Hoeksteen
Max. Deelname: 8
Cursusmomenten: 8 keer
Naam docent: Trudy Stegeman

We hebben nieuwe Lego! De Legoclub van de Brede School heeft veel Technisch Lego (nieuwe sets) en nu ook Lego Friends. Dit is bewust gedaan om Techniek in de school aan te bieden. In de verschillende bouwdozen zitten steeds weer nieuwe technische uitdagingen. Aan de hand van een bouwplan gaan kinderen bezig met een project. Het duurt meerdere weken voordat ze het af hebben en vraagt doorzettingsvermogen en inzicht. 

Startdatum 31-10-2023 14:45
Einddatum 19-12-2023 16:00
Sluitingsdatum 19-12-2023
Prijs per persoon EUR35,00
Vaste groepsprijs EUR35,00

Sorry, het evenement is nu vol en we konden geen registratie meer accepteren

SportMix - Talententijd  (groep 3 t/m 6)

Op dinsdag- en donderdag middag wordt er in de gymzaal van de Hoeksteen extra bewegen aangeboden. Wij noemen de nieuwe sportmix: Talententijd. In deze lessen zal er extra nadruk liggen op het stimuleren van de basisvaardigheden van het kind. Dit is een reeks lessen en de komende tijd zullen de volgende kernvaardigheden behandeld worden:

* Rollen, draaien & duikelen
* Stoeien

Op dinsdag zijn de lessen voor kinderen uit groep 3 t/m 6. 

Data: 31 oktober – 7 november – 14 november – 21 november – 28 november – 5 december – 12 december – 19 december
Tijd: 15:00 - 16:00
Locatie: Gymzaal de Weid, basisschool de Weid
Buurtsportcoach: Roos

 

Startdatum 31-10-2023 15:00
Einddatum 19-12-2023 16:00
Sluitingsdatum 19-12-2023 16:00
Prijs per persoon € 18,00
SportMix - Talententijd (groep 1 t/m 3)

Op dinsdag- en donderdag middag wordt er in de gymzaal van de Hoeksteen extra bewegen aangeboden, deze lessen heten SportMix Talententijd. In deze lessen zal er extra nadruk liggen op het stimuleren van de basisvaardigheden van het kind. Dit is een reeks lessen en de komende tijd zullen de volgende kernvaardigheden behandeld worden:

  • * Rollen, draaien & duikelen
  • * Stoeien
  • Op donderdag zijn de lessen voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. Kinderen die op basisschool de Hoeksteen zitten worden opgehaald in de klas, kinderen die op een andere school zitten moeten naar de gymzaal gebracht worden. 

Data: 2 november – 9 november – 16 november (continurooster Hoeksteen dus les start 14:15 tot 15:15) – 23 november – 30 november – 7 december – 14 december – 21 december (continurooster Hoeksteen dus les start 14:15 tot 15:15) 
Tijd: 15:00 - 16:00
Locatie: Gymzaal de Weid, basisschool de Weid
Buurtsportcoach: Tessa

Startdatum 02-11-2023 15:00
Einddatum 21-12-2023 16:00
Sluitingsdatum 21-12-2023 16:00
Prijs per persoon € 15,00
Knutselclub nov-dec 2023
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: De Hoeksteen
Max. Deelname: 15
Cursusmomenten: 7 keer
Naam docent: Carolien vd Velde

De knutselclub is voor alle kinderen die graag bezig zijn met creatieve activiteiten.

 

 

Het aanbod varieert van knutselen, kleien, schilderen en nog veel meer. Het aanbod van deze activiteit wordt aangeboden op de leeftijd en vaardigheden van de kinderen. Kinderen van alle groepen kunnen aan deze activiteit meedoen.

De kinderen kunnen vanuit school meteen door naar de knutselclub. Hier krijgen ze drinken en iets lekkers. 

Hiervoor is inschrijven verplicht zodat wij weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen.

 

Wanneer de school een continurooster heeft dan begint de Knutselclub om 14:00 uur.

Startdatum 03-11-2023 14:45
Einddatum 15-12-2023 16:00
Sluitingsdatum 22-12-2023
Prijs per persoon EUR35,00
SportMix - Talententijd 6 tot en met 8

Op maandagmiddag wordt er in de gymzaal van de Hoeksteen extra bewegen aangeboden voor kinderen uit groep 6 t/m 8, sportmix: Talententijd. In deze lessen zal er extra nadruk liggen op het stimuleren van de basisvaardigheden van het kind. De basisvaaridheden die centraal staan worden geoefend door het aanbieden van verschillende vormen die te maken hebben met één of meerdere sporten.
De sporten die komende tijd aangeboden gaan worden zijn  verdedingsporten en beweegactiviteiten die het zelfvertrouwen moeten gaan vergroten. 

In de klassen is gevraagd naar de wensen van de kinderen waaruit bleek dat er veel behoefte is aan bovenstaande reeks.  

Planning:

 

20-11-23

27-11-23

04-12-23

11-12-23

18-12-23

08-01-23

Startdatum 20-11-2023 15:00
Einddatum 08-01-2024 16:00
Sluitingsdatum 08-01-2024 16:00
Prijs per persoon € 18,00